خرید آسان

به سادگی و با چند کلیک محصول مجازی خود را خریداری کنید . بدون فوت وقت و بدون هزینه های جانبی در همان لحظه محصول مورد نظرتان را دانلود نمائید و تا همیشه از پشتیبانی فروشنده تائید شده سایت استفاده نمائید .

فروشنده باشید

با چند کلیک ساده و ثبت نام فروشگاه محصولات مجازی خود را راه اندازی کنید و هر شب میزان فروش روزتان را در حساب بانکی خود برداشت کنید

درآمد زایی کنید

در سایت ثبت نام کنید . محصولات سایت را با لینک مخصوص خودتان تبلیغ کنید ، میزان کمسیون فروشتان را هر شب در حساب بانکی خود ببینید !

l

فروشگاه های ویژه

l

آیتم های ویژه

سایت زحل یک شبکه فروش محصولات مجازی است با امکانات خاص . یک خریدار میتواند محصولات مجازی تائید شده را پس از پرداخت وجه به طور فوری دانلود کند .

یک فروشنده میتواند با ثبت نام در سایت و ایجاد یک شبکه فروش ، محصولات مجازی خود را برای فروش در سایت قرار دهد و هر شب طبق قوانین سایت میزان فروش خود را در حساب خود داشته باشد

یک تبلیغ کننده میتواند با ثبت نام در سایت و استفاده از لینکهای تبلیغاتی مخصوص خودش ، اقدام به تبلیغات برای محصولات کند و بابت هر فروش کمسیون مشخص شده در سایت را هر شب در حساب خود داشته باشد